IMG_8316.jpg

Йордан

И когато кучето остаря и се разболя и вече не беше полезно, стопанинът го захвърли на улицата – парализирано и жалко, а в знак на благоволение и благодарност за годините служба - остави до него няколко филии хляб...
Когато намерихме Йордан, той се беше предал. Захвърлен на паважа, отчаян и непомръдващ дори с поглед, Йордан не ни погледна даже, когато го натоварихме в колата.  Грижите и любовта бяха онези, които го върнаха в света на играещите, обичащите, усмихнатите.
Йордан не е млад, но в сърцето му има толкова много любов за раздаване, а в очите му има цял океан от благодарност, че нямаме съмнение – чакал е толкова дълго единствено, за да срещне най-специалните осиновители, неговите герои!  

Пиши ниПовече за AnimAle